Steenweg op Vilvoorde 40+ 1745 Opwijk

Sponsors

Sponsors zijn voor de Sjoeters altijd al zeer belangrijk geweest.
Evenwel geeft de club er de voorkeur aan om tientallen kleinere (trouwe) sponsors te hebben in plaats van een paar zeer grote.
Sponsoring kan via het schenken van een voetbaluitrusting maar vooral door publiciteitspanelen (rond het terrein), een publiciteitsbordje in de kantine zelf of door het schenken van een matchbal.
De club probeert zoveel mogelijk een win-win situatie te creëren met de sponsors.
Dwz dat er naar gestreefd wordt om in de loop van het seizoen iets terug te doen naar deze sponsors.
Hoe dan ook, de sponsors worden regelmatig geïnformeerd over de clubactiviteiten en worden ook regelmatig eens uitgenodigd om deel te nemen aan de seats.

Verantwoordelijke publiciteit : Danny De Smedt (0476/500464)

Volgende activiteit

24/06/2024 Kriekavond op Hof ten Hemelrijk